Pohřební služba Onyx Kladno

Pohřební služba ONYX, Kladno – Sjednávací kancelář

Jestliže dojte k úmrtí Vaší blízké osoby, obraťte se na naši sjednávací kancelář, která zajistí vše potřebné, aby vám i celé rodině tuto náročnou životní situaci ulehčila.

Adresa:

Čs. Armády 3219,
272 01  Kladno

Tel./fax: 312 242 546
Mobil: 606 607 434
NONSTOP ZDARMA: 800 11 18 18

E-mail: pohrebnisluzbaonyx@seznam.cz

Sjednávací kancelář pohřební služby ONYX Kladno Sjednávací kancelář pohřební služby ONYX Kladno Sjednávací kancelář pohřební služby ONYX Kladno Sjednávací kancelář pohřební služby ONYX Kladno

Nabízíme vám po dobu sjednání možnost bezplatného parkování před sjednávací kanceláří.

Pohřební služba ONYX, Kladno – Obřadní síň

Více informací o obřadní síni.

Adresa:

Areál kladenských hřbitovů,
272 01  Kladno

Kaple pohřební služby ONYX Kladno Obřadní síň pohřební služby ONYX Kladno

Informace o Pohřební službě ONYX

Jiří Kinkal
IČO: 40025853
DIČ: CZ6705290999

Adresa provozovny: Čs. Armády 3219, Kladno, PSČ: 272 01,
IČ provozovny: 1000375871

Bankovní spojení: ČSOB Kladno č.ú. 1402247/0300

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Pokud jste s podnikatelem uzavřeli kupní smlouvu o poskytování služeb a podnikatel podle Vašeho názoru smlouvu nedodržel (např. zamítl reklamaci, nedodal zboží či neposkytl službu, nesprávně naúčtoval cenu, apod.), máte od 1. února 2016 možnost podat návrh na mimosoudní řešení Vašeho sporu s podnikatelem.
Oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) České obchodní inspekce v roli nezávislého a nestranného subjektu bude usilovat o urovnání Vašeho sporu s podnikatelem oboustranně přijatelnou dohodou (např. dodatečným uznáním reklamace, dodatečným dodáním zboží či poskytnutí služeb, vrácením nesprávně naúčtované částky). Mimosoudní řešení je bezplatné, trvá maximálně 90 dnů, ve složitých případech až 180 dnů, a po tuto dobu neběží promlčecí lhůta. Zatímco podnikatelé se musí povinně zapojit, spotřebitel má právo mimosoudní řešení sporu zahájit, kdykoliv ukončit nebo systém nevyužít a rovnou se obrátit s žalobou na soud. V rámci systému mimosoudního řešení sporů nemá oddělení ADR pravomoc spor rozhodnout, jeho úkolem je vést strany sporu ke smírnému dořešení sporu.
Více informací je k dispozici na webových stránkách České obchodní inspekce.

Obraťte se na nás, kdykoliv.

NONSTOP ZDARMA
800 11 18 18